Cursusvoorwaarden

Boeking

Een boeking houdt geen contractvorming in en de leraar behoudt zich het recht voor om een ​​boeking om welke reden dan ook te weigeren. Als de boeking niet kan worden uitgevoerd, zal de leraar onmiddellijk alle bedragen terugbetalen.

Annulering door deelnemer

Zodra de cursusdata zijn overeengekomen, worden de kosten niet terugbetaald, hoewel het wel mogelijk is om privécursussen te verzetten. Het cursusgeld wordt onmiddellijk en volledig terugbetaald als uw baby is geboren voordat de cursus begint of in het onwaarschijnlijke geval dat de cursus door de leraar wordt geannuleerd. Dit zijn de enige omstandigheden waarin een terugbetaling zal worden gedaan.

Annulering door docent

De docent behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren of tijden, datums of gepubliceerde prijzen te wijzigen. Wijzigingen worden direct aan de deelnemers meegedeeld en eventuele reeds geboekte cursussen zullen niet onderhevig zijn aan prijsstijgingen.

Intellectueel eigendom

Alle opnames en al het schriftelijk materiaal dat is opgenomen als onderdeel van deze cursus of daaruit voortvloeit en alle internationale rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) die daarop betrekking hebben, zijn het exclusieve eigendom van Katharine Graves, KG Hypnobirthing Ltd of anderen aan wie dergelijke rechten toekomen (al dan niet beschermd door handelsmerk- of auteursrechtwetgeving) en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor persoonlijk gebruik van de deelnemer. De deelnemer stemt ermee in om de cursus of delen daarvan niet op te nemen.

Kwaliteit, klachten en geschillen

Als BATC paramedisch natuurgeneeskundig therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link Reglement Geschillencommissie downloaden.Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

Behandelovereenkomst

Na registratie voor de cursus ontvangt u van Natural Waves een intakeformulier en behandelovereenkomst. Deze dient u in te vullen en toe te sturen voor aanvang van de cursus.

Verder gelden onderstaande algemene voorwaarden:

Het missen van één of meerdere delen van de cursus geeft geen recht op restitutie van deelname-geld;

De eventuele aanbetaling alleen geeft geen recht op geleverd materiaal zoals de mp3’s of hand-outs;

Een wijziging van een boeking geldt als annulering.