Privacy

Gegevensbescherming

Voor een goede behandeling van uw gegevens houd Natural Waves een dossier bij.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw Hypnobirthing-docent heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de data van de verleende zorg
  • een korte omschrijving van de zorg, zoals bijvoorbeeld ‘cursus hypnobirthing’
  • de kosten van de verleende zorg

Privacy op de Website, Chat en betalingen

Op de website worden uw persoonlijke gegevens verwerkt en verzonden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De website maakt gebruik van Tidio, een chatplatform dat gebruikers verbindt met de klantenondersteuning van Natural Waves. Om de chat te starten verzamelen we e-mailadressen, namen en telefoonnummers, alleen met toestemming van de gebruikers. De berichten en uitgewisselde gegevens worden opgeslagen in de Tidio-applicatie. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie. Natural Waves maakt geen gebruik van deze berichten of gegevens anders dan om vragen van gebruikers te beantwoorden.

Voor de afhandeling van betalingen maakt Natural Waves gebruik van de dienstverlening van Paytium en Mollie in combinatie met iDeal. Paytium heeft geen inzage in de persoons- en adresgegevens die door jou ingevoerd worden bij het doen van een bestelling op deze website. Paytium brengt alleen de connectie tot stand tussen de website www.naturalwaveshypnobirthing.nl, Mollie en iDEAL.
In de privacyverklaring van Paytium kun je lezen hoe Paytium met privacygevoelige informatie omgaat. Mollie houdt per transactie de betaalstatus bij en update deze, waardoor Natural Waves over kan gaan tot de uitlevering van de bestelde diensten. In de privacyverklaring van Mollie kun je lezen hoe Mollie met privacygevoelige informatie omgaat. Met betrekking tot het doen van een betaling via iDEAL ben je zelf verantwoordelijk voor het controleren of je bij je betaling gebruik maakt van een veilige verbinding en vind je op de website van iDEAL de privacyverklaring van iDeal.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.